BỘ BÀN  GHẾ CẨM LAI TAY 14 ĐỤC NGHÊ 10 MÓN BỘ BÀN  GHẾ CẨM LAI TAY 14 ĐỤC NGHÊ 10 MÓN BỘ BÀN  GHẾ CẨM LAI TAY 14 ĐỤC NGHÊ 10 MÓN BỘ BÀN  GHẾ CẨM LAI TAY 14 ĐỤC NGHÊ 10 MÓN BỘ BÀN  GHẾ CẨM LAI TAY 14 ĐỤC NGHÊ 10 MÓN BỘ BÀN  GHẾ CẨM LAI TAY 14 ĐỤC NGHÊ 10 MÓN BỘ BÀN  GHẾ CẨM LAI TAY 14 ĐỤC NGHÊ 10 MÓN

BỘ BÀN GHẾ CẨM LAI TAY 14 ĐỤC NGHÊ 10 MÓN

Liên hệ 0918.918.288 - 0979.924.502

BỘ BÀN  GHẾ CẨM LAI TAY 14 ĐỤC NGHÊ 10 MÓN

Chất liệu : 100 % gỗ Cẩm lai Việt Nam

Bao gồm : 1 bàn, 4 ghế đơn, 4 đôn, 1 ghế dài

Đục nghê hoàn toàn bằng tay, được Sơn cao cấp 

Số lượng

BỘ BÀN  GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 14-10 MÓN

Chất liệu : 100 % gỗ Cẩm lai Việt Nam

Bao gồm : 1 bàn, 4 ghế đơn, 4 đôn, 1 ghế dài

Đục nghê hoàn toàn bằng tay, được Sơn cao cấp 

Mời quý vị xem clip tại đây : https://bit.ly/2PBBupg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá của bạn