BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN

BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN

Liên hệ

BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN

Chất liệu  : 100 % cẩm lai

Bao gồm : 1 bàn, 1 ghế dài, 4 ghế đơn, 4 đôn

HÀNG MỘC

Trạm nghê 2 mặt, hàng cực kỳ lõi trần sì

Khách kiểm tra MỘC, sau đó xưởng sẽ phun sơn hoàn thiện

Số lượng

BÀN GHẾ CẨM LAI ĐỤC NGHÊ TAY 20 10 MÓN

Chất liệu  : 100 % cẩm lai

Bao gồm : 1 bàn, 1 ghế dài, 4 ghế đơn, 4 đôn

HÀNG MỘC

Trạm nghê 2 mặt, hàng cực kỳ lõi trần sì

Khách kiểm tra MỘC, sau đó xưởng sẽ phun sơn hoàn thiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá của bạn